Sunday Jan 07, 2024

Arbeta med autism

Redan för över 200 år sedan gav  Samuel Hahnemann instruktioner som idag används vid lågaffektivt bemötande. Han menar att homeopati är det enda som kan hjälpa vid autism.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320