Thursday Oct 20, 2022

Gemenskap över tid

Är vi nutida homeopater den intelligentia som för vidare läkekonsten, som "... befriar människor från otaliga plågor", som homeopatins skapare Samuel Hahnemann hoppades på. Själv formulerade han sin livsuppgift som att bli ett bättre själv så långt det var möjligt och att göra det, som låg inom hans makt att förändra, bättre.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320