Sunday Mar 20, 2022

Genier som tänker själva

De riktigt stora framstegen skapas av människor som tänker självständigt och utanför det invanda. Samuel Hahnemann tränades att tänka själv av sin pappa. Du får också en kluring att lösa. Tänk!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013