Thursday Apr 07, 2022

Kan ärftligheten brytas?

Vad innebär det att ha en predisposition, en miasm som det kallas inom homeopatin. Vad kan homeopatin göra för att inte svagheter ska föras vidare till nästa generation? Det har både dåtida och nutida homeopater erfarenheter av. Tarja Arvinen Ljungqvist berättar vad hon sett under sina 22 år som homeopat.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013